Retriever klub - KV Oslavany 20.9.2012

21.09.2012 22:56

V2, res. CAC

rozhodčí: Robert Allen, UK

racy type, very good head, balanced well filled, dark eye, excellent reach of neck, very good laid shoulder, good depth of brisket, sprinkle rib,  very well couplet, strong of hindquarters, moved very soundly, correct both front and hind

(osobitý typ, velmi dobrá hlava, vyvážený, dobře vyplněný?, tmavé oko, výborný dosah krku, velmi dobře položená ramena, dobrá hloubka hrudníku, posypeme? :-) žebro, velmi silný zadek, pohyboval se velmi řádně, bezchybně přední i zadní)