KCHLS - KV retrievrů Humpolec 12.5.2012

15.05.2012 20:43

V4, třída mladých

rozhodčí: Kirsi Nieminen, FI

Exc. type, lovely head and expression, exc. fore chest, deep ribcage, bit long loin, slightly sloping croup, strong bones, exc. feet, moves with exc. reach of step, topline (good) could be better on the movements.

Výborný typ, krásná hlava a výraz, výborná přední hruď, hluboký hrudník, trochu dlouhý hřbet, mírně spáditá záď, silné kosti, výborné nohy, pohybuje s vynikajícím dosahem kroku, hřbet (dobrý) by mohl být lepší v pohybu.