KCHLS - KV retrievrů Humpolec 13.5.2012

15.05.2012 21:09

V3, třída mladých

rozhodčí: Lena Hägglund, SWE

16 month, elegant male, well-shaped head, kind expression, excellent topline, straight upper dumm , well-angulated at rear, well developed body, suitable bones, moves very well from the side, needs to stabilize his front movements with time, excellent coat quality, well presented

16 měsíců, elegantní pes, dobře tvarovaná hlava, milý výraz, výborná horní linie, rovné horní dolů?, dobře zaúhlení vzadu, dobře vyvinuté tělo, vhodné kosti, pohybuje se velmi dobře ze strany, časem se musí se stabilizovat jeho přední pohyby, výborná kvalita srsti, dobře prezentován